Aktivitet

mobile-menu

Lup i naturen

Lupper, kikkerter eller fangstredskaber skærper børnenes iagttagelser i naturen. Med en lup i hånden går børnene helt automatisk på opdagelse i en forunderlig, smuk og ny verden, som de måske ikke før har set. Med aktiviteten ”Lup i naturen” åbner vi denne verden med udstyr, teknikker og fortællinger, og får børnene til at stille spørgsmål og søge svar.

Mål med aktiviteten

  • At eleven stifter bekendtskab med forstørrelsesglasset som naturvidenskabeligt udstyr. At eleven får skærpet sine iagttagelsesevner i naturen.
  • At eleven undrer sig og stiller spørgsmål.
  • At eleven søger svar ved systematisk brug af lupper og forstørrelsesglas som undersøgelseredskab.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 1. klasse, 2. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi