Aktivitet

mobile-menu

Mikroforsker for 0.-1. klasse

Undersøgelser er noget af det, der fylder rigtig meget i naturfagsundervisningen. Men hvad hvis din klasse selv skal finde ud af, hvad de skal undersøge, og hvordan de vil gøre det? Planlæg din undervisning udfra mikroforskermetoden. Så tilbyder Naturskolerne at støtte op om projektet med et besøg på naturskolerne og et besøg af en naturvejleder på skolen.

Mål med aktiviteten

  • Eleverne kan stille spørgsmål ud fra egne oplevelser
  • Eleverne kan være med til at vurdere om et spørgsmål kan undersøges
  • Eleverne kan komme med ideer til, hvordan et spørgsmål kan undersøges

Før og efter besøget

Der skal typisk sættes en uge af til et mikroforskerforløb, hvor naturvejlederen er med to dage og I selv står for resten. Vi foreslår at sådan en uge f.eks. kan se således ud:

Dag 1: Introdag på naturskolen. Oplevelses- og undringsekspedition samt intro til mikroforskermetoden med naturvejleder.
Dag 2:  Lærer/pædagog, elever og naturvejleder arbejder sammen om at vælge et rigtig godt undersøgelsesspørgsmål, som klassen kan undersøge sammen. Vi får også formuleret nogle hypoteser og planlagt nogle undersøgelser sammen. Dagen kan evt. foregå på skolen.
Dag 3: Lærer/pædagog laver undersøgelser sammen med klassen
Dag 4: Lærer/pædagog kigger sammen med eleverne på hvad I har fundet ud af og laver et præsentationsprodukt (f.eks. en planche, en præsentation, en udstilling eller en bog i meebook)
Dag 5: Eleverne viser deres produkt for hinanden og evt. forældre eller andre gæster og laver en rapport, som sendes til Naturskolerne inden d. 31/10.

Bemærk

Som lærer eller pædagog, der tilmelder din klasse dette forløb, vil du blive tilbudt at deltage i en eftermiddagsworkshop på Naturskolen i Raadvad.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Aftales ca. 14 dage før

Klassetrin: 0. klasse, 1. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi