Aktivitet

mobile-menu

Mikroforsker for 2.-3. klasse

Undersøgelser er noget af det, der fylder rigtig meget i naturfagsundervisningen. Men hvad hvis din klasse selv skal finde ud af, hvad de skal undersøge, og hvordan de vil gøre det? Planlæg din undervisning udfra mikroforskermetoden. Så tilbyder Naturskolerne at støtte op om projektet med et besøg på naturskolerne og et besøg af en naturvejleder på skolen.

Mål med aktiviteten

Eleverne kan stille spørgsmål ud fra egne oplevelser.
Eleverne kan være med til at vurdere om et spørgsmål kan undersøges.
Eleverne kan komme med ideer til, hvordan et spørgsmål kan undersøges.
Eleverne kan planlægge og gennemføre en undersøgelse.
Eleverne kan evaluere en undersøgelse.

Før og efter besøget

Et mikroforskerforløb varer typisk en uge, hvor naturvejlederne deltager på to dage og I selv står for resten. Vi foreslår at ugen ser således ud:

Dag 1: Introdag på naturskolen. Oplevelses- og undringsekspedition samt intro til mikroforskermetoden med naturvejleder. På baggrund af ekspeditionen vælger vi sammen et rigtig godt undersøgelsesspørgsmål at arbejde videre med, og får formuleret hypoteser og planlagt undersøgelser.
Dag 2: Lærer/pædagog laver undersøgelser sammen med klassen derhjemme uden naturvejleder.
Dag 3: Lærer/pædagog kigger sammen med klassen på resultaterne af undersøgelsen og forbereder en fremlæggelse for naturvejlederen.
Dag 4: Naturvejlederen kommer på besøg i en dobbeltlektion og hører eleverne fremlægge deres undersøgelser. Naturvejlederen hjælper med at evaluere på processen.
Dag 5: Lærer/pædagog og elever laver sammen en rapport på baggrund af evalueringen, som sendes til Naturskolerne senest 31/10.

Bemærk

Som lærer eller pædagog, der tilmelder din klasse dette forløb, vil du blive tilbudt at deltage i en eftermiddagsworkshop på Naturskolen i Raadvad.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Aftales ca. 14 dage før

Klassetrin: 2. klasse, 3. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi