Aktivitet

mobile-menu

En hverdag uden el og vand - historisk indlevelse år 1900

Kom ud til den historisk indrettede skovløberbolig Grevemosehus og find ud af, hvad man gjorde før elektricitet og indlagt vand i hjemmet blev allemandseje. Med udgangspunkt i praktisk/undersøgende aktiviteter, spores eleverne ind på forskelle og ligheder mellem dengang og nu, og på hvor stor betydning elektricitet og rindende vand har for vores hjem og dagligdag i dag. Eleverne reflekterer over forskelle og ligheder mellem deres egen hverdag og skovløberfamiliens, og de sammenligner deres eget hjems forsyningsveje med de forsyningsveje, der eksisterede i Grevemosehus omkring år 1900.

Mål med aktiviteten

  • Eleven kan fortælle om hvordan man lavede mad, fik lys og varme samt hvordan man klarede den personlige hygiejne omkring år 1900
  • Eleven kan drage sammenligninger mellem deres egen hverdag og en hverdag for ca. 100 år siden
  • Eleven kan fortælle om ligheder og forskelle mellem deres eget hjems forsyningsveje og forsyningsvejene i private hjem omkring år 1900

Bemærk

Klassens to lærere står for to ud af tre værksteder efter en introduktion af naturvejlederen

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:45

Sted: Grevemosehus

Klassetrin: 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi, Historie