Aktivitet

mobile-menu

Mikrobiologisk opdagelsestur

I naturfagslaboratoriet går vi på opdagelse i den mikroskopiske verden af alger, svampe og dyr, udstyret med mikroskop, stereolup og digital forstørrelse. Turen er bygget op omkring elevernes indsamlinger i skoven samt 4-5 forberedte værksteder, som eleverne på skift arbejder med.

Mål med aktiviteten

At få indblik i alt det mikroskopiske liv, der er omkring os, som vi normalt ikke ser pga. den lille størrelse. At få rykket lidt ved børnenes billede af livets mangfoldighed og vigtigheden af de "usynlige" organismer på godt og ondt.
Efter aktiviteten kan eleverne:

  • Tage en plankton-prøve
  • Indsamle mikroskopisk liv i naturen
  • Lave et mundhuleskrab
  • Klargøre et mikroskop-præparat
  • Anvende et mikroskop og en stereolup

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 5. klasse, 6. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi, Biologi