Aktivitet

mobile-menu

ENZYMER

Overalt i naturen, hvor biokemiske processer foregår, har enzymer en meget stor betydning. Enzymer er naturens katalysatorer. En katalysator er et molekyle, der sætter kemiske processer i gang - eller bare sætter fart i dem - uden selv at blive forbrugt. Enzymer er proteiner, der dannes af den levende celle. Uden enzymer ville alle biokemiske processer i en levende organisme foregå så langsomt, at livet ikke ville kunne opretholdes. Enzymer er med til både at opbygge og nedbryde stoffer/molekyler. I dag er også industriel produktion af enzymer overordentlig vigtig.

 

Vi introducerer enzymer og tilknyttede begreber. I laboratoriet eksperimenterer eleverne med medbrydning vha katalase, laktase og amylase. Eleverne formulerer selv forsøgsopstillinger, hvor replikation, variabelkontrol og fejlkilder er vigtige elementer.

Mål med aktiviteten

  • At møde og forstå begrebet "katalysator".
  • At stifte bekendtskab med tre naturlige enzymer fra vores egen krop.
  • At arbejde reflekteret med replikation og variabelkontrol.
  • At forholde sig kritisk til egne og andres data.
  • At arbejde med god laboratoriepraksis.
  • At kunne perspektivere i forhold til nutidig og fremtidig anvendelse af enzymer i bl.a. medicin, industri og fødevareproduktion.

Før og efter besøget

Eleverne kan med fordel hente og installere app'en SparkVue hjemmefra. Den er gratis og bruges til at opsamle, dele og behandle data fra aktiviteterne.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi