Aktivitet

mobile-menu

Krible Krable i skoven

Med afsæt i Krible Krables materiale om små dyr i naturen går vi på jagt efter krible krable-dyr. Hvor bor de? Hvordan fanger vi dem uden at de tager skade? Og hvordan passer vi på dem?

Vi undersøger dyrene og lærer bl.a. at se efter forskelle og ligheder mellem dem. Her bruger vi Krible Krables ForskelLighedsdug.

Gennem leg og aktiviteter lærer vi de små dyr bedre at kende.

Mål med aktiviteten

Læringsmål for aktiviteten:

  • At børnene ved hvor de skal lede efter forskellige krible-krable-dyr
  • At børnene ved hvordan de skal fange dyrene og passe godt på dem
  • At børnene kan undersøge krible-krabledyr og se detaljer, ligheder og forskelle.

Før og efter besøget

Forslag til opfølgende aktiviteter: - Bruge grejet fra Krible Krable-rygsækken, som institutionen har mulighed for at låne med hjem i de følgende uger. - Grave faldfælder ned hjemme på legepladsen. - Lave kartoffel-/squash-/melonfælder og sætte dem ud hjemme på legepladsen. - Kopiere logbogsarket fra hæftet ’Krible Krable ForskelLighed’ (sidste side i hæftet) og arbejde ud fra det, når I undersøger, de dyr, I selv fanger. - Fotografere de dyr, I fanger, med makrolinsen og udstille jeres billeder – fx lamineret og ophængt på hegnet omkring legepladsen, så forældrene kan se dem. - Male insekter med tryk af korkprop (side 28 i hæftet 'Krible Krable ForskelLighed') - eller andre af de mange forslag til aktiviteter i hæftet. - Læse historien ’Damen der blev til et træ’.

Hæftet og historien om "Damen der blev til et træ" ligger på www.Kriblekrable.dk

Praktisk

Tidsrum: 10:00 - 13:00

Sted: Rude Skov Naturskole

Kommune(r): Frederiksberg

Alderstrin: Børnehave - store gruppe, Børnehave - mellem gruppe

Antal børn: 8 - 15