Aktivitet

mobile-menu

Naturvejleder for en dag

Læringsaktiviteten er inspireret af princippet fra Exciters på Experimentarium - hvor børn formidler til børn. En 7. klasse arbejder i løbet af en dag på naturskolen med et eller flere temaer, som de så inviterer mindre klasser ud for at opleve. Turen kræver forberedelse i klassen mellem de to dage. Temaerne kan være små dyr på land eller i vand, skovens træer, hjorte, fugle eller hvad vi vælger. Der skal skabes kontakt til en indskolingsklasse (helst fra egen skole) som skal tage imod 7. klassernes naturvejledning.

Mål med aktiviteten

At lære at lære for at lære nogen at lære noget.

Bemærk

Der skal "skaffes" en indskolingsklasse fra egen skole, som er parat til at modtage 7. klassernes naturvejledning.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 7. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Friluftsliv