Kursus

2023.03.08 - Styrk elevernes naturdannelse

Undersøgelser viser, at vi bruger naturen mindre og mindre: Nutidens børn kommer sjældnere i naturen end deres forældre, der igen kom sjældnere i naturen end bedsteforældregenerationen. Det påvirker bl.a. børnenes tilknytning, tilhørsforhold, og ejerskab til naturen, samt forståelse af naturfænomener og sammenhænge i naturen (og naturfag). Hvordan kan vi som professionelle i skoleverdenen styrke børnenes naturdannelse gennem processer som inddrager de fem naturdannelseselementer; det materielle, det erfaringsbaserede, det kognitive, det følelsesmæssige og det filosofiske element, som alle indeholder forskellige typer af relationer mellem barn og natur.

 

Tid: 8/3 2023 kl. 8.30 - 15.30

Sted: Raadvad Naturskole

Målgruppe

Kurset er målrettet alle lærere og pædagoger i skolen, som gerne vil arbejde med børns naturdannelse.

Kompetencemål

Når du har været på dette korte kursus kan du:

  • Deltage i diskussioner om ”Naturdannelse”
  • Komme med eksempler på naturdannende aktiviteter
  • Identificere naturdannelsens 5 elementer i din undervisning
  • Planlægge et undervisningsforløb hvori naturdannelse indtænkes

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 10 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. 

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 560 kr. pr. person.
Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Tilmelding er bindende. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi er både ude og inde, så husk tøj efter vejret. 

Praktisk

Tidsrum: 08:30 - 15:30

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 10 - 20