Aktivitet

mobile-menu

Sten ved stranden - det geologiske kredsløb

Vi tager en tur på stranden og kigger på de mange forskellige sten. Vi lærer om magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter og om deres placering i det geologiske kredsløb. Vi arbejder også med ledeblokke og deres fortælling om isens bevægelse og hører hvilke spændende historier stenene kan fortælle om istider, vulkaner og kontinenter i drift. Vi starter dagen med at få defineret, hvad sten er, og hvor de kommer fra. De relevante fagbegreber findes frem gennem en øvelse hvor vi leger levende mind-map, hvorefter eleverne i grupper sættes i gang med at undersøge og sortere sten på stranden i forskellige kategorier. Efterfølgende arbejdes der værkstedsopdelt med mineraler, ledeblokke og geologisk tid, og dagen afrundes med en geologisk tidslinje, hvor de forskellige bjergarter indplaceres. Hvis der er tid slutter vi med en lille leg!

Mål med aktiviteten

  • At eleverne lærer de mest almindelige bjergarter i Danmark at kende.
  • At de lærer metoder til at beskrive og adskille stenene og forstår deres sammenhæng til det geologiske kredsløb.
  • At eleverne forstår hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og de forskellige bjergarters placering i forskellige geologiske tidsperioder.

Bemærk

Vi mødes ved Strandmøllen. Husk varmt tøj - vinden kan være kold! Tjek at klassen ikke har haft strandstensaktiviteten på mellemtrinnet. Selvom der kobles en anden faglighed på i udskolingen, er en del af aktiviteterne de samme.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Strandmøllen

Klassetrin: 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Geografi