Kursus

2023.03.22 - Håndværk og design med naturens materialer

Der har gennem de sidste år været et øget fokus på de praktiske fag i folkeskolen samt på bæredygtig levevis og ressourceforbrug. Naturmaterialer fra den nære natur er noget af det mest bæredygtige, man kan arbejde med, hvis det blot er dyrket/avlet på en forsvarlig måde. Det er derfor oplagt at beskæftige sig med lokalt producerede naturmaterialer i faget Håndværk og design.

 

Menneskets forhold til naturen og dens råmaterialer, har ændret sig gennem tiden. Fra stor afhængighed og direkte anvendelse af de nære naturmaterialer til bolig, redskaber, fremstilling af tøj osv. til vor tids mere industrielle brug af samme. En af konsekvenserne af udviklingen er, at mange børn og voksne i dag har meget lidt viden om og erfaring med at arbejde håndværksmæssigt med de naturmaterialer, som vi kan finde næsten overalt i den danske natur – bl.a. pil, rå-uld og træ.

Kom ud på naturskolen og lær om de tre nævnte naturmaterialers egenskaber, muligheder og kulturhistoriske baggrund, og prøv selv at arbejde med dem. Du lærer bl.a. at karte, spinde, og filte med råuld, flette med pil, arbejde med friskfældet træ og udnytte træets egenskaber på nye måder.

 

Tid: 22/3 2023 kl. 8.30 - 15

Sted: Rude Skov Naturskole

Målgruppe

Undervisere i håndværk og design på mellemtrinnet og i udskolingen

Kompetencemål

Efter kurset kan du:

  • forarbejde pil, råuld og træ til små færdige produkter
  • håndtere grundlæggende værktøj og teknikker indenfor forarbejdning af frisk træ, pil og rå-uld
  • bruge almene håndværksmæssige begreber indenfor arbejdet med frisk træ, pil og rå-uld
  • bruge viden om materialernes anvendelse og udvikling gennem tiden samt deres egenskaber, i din undervisning
  • bruge ideer, inspiration, viden og færdigheder du har fået til at udvikle forløb i håndværk og design

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 8 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 520 kr. pr. person.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi kommer til at arbejde både ude og inde, så husk praktisk tøj og sko efter vejret

Praktisk

Tidsrum: 08:30 - 15:00

Lokalitet: Rude Skov Naturskole

Antal deltagere: 8 - 20