Kursus

mobile-menu

2023.11.01 - Hjortebrunst i Dyrehaven

Hjortenes brunst i Dyrehaven er et flot og fascinerende skue. Og det er spændende for eleverne at komme tæt på hjortene og iagttage brunsten. Men der er mulighed for mere end en unik naturoplevelse. Gennem systematiske iagttagelser af hjortenes adfærd, er det muligt at få et godt afsæt til diskussion og forståelse af de evolutionære mekanismer og naturlig selektion.

 

Raadvad Naturskole. Raadvad 50, 2800 Lyngby.

Tidspunkt: Onsdag d. 1. november 2023, kl 12.00–16.00.

Målgruppe

Undervisere i naturfag på mellemtrin og i udskolingen

Kompetencemål

At kunne planlægge og gennemføre en tur til Dyrehaven, hvor eleverne, udover en spændende naturoplevelse, får en forståelse af hjortenes opførsel og bliver i stand til at sætte denne i relation til begreber som evolution og naturlig selektion.

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 10 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 320 kr. pr. person.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi kommer til at være meget ude, så husk tøj og sko efter vejret.

Praktisk

Tidsrum: 12:00 - 16:00

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 10 - 20