Kursus

mobile-menu

2024.06.12 - Naturundersøgelser på stranden

Undersøgelsesbaseret undervisning indgår som en del af alle naturfagene og hjælper eleverne til at få ny viden og naturfaglig forståelse ved at udforske naturfaglige emner på egen hånd. Stranden er en spændende naturtype at arbejde med i naturfagene, da det her er muligt at arbejde med alle naturfagene på et sted.  

 

Raadvad Naturskole. Raadvad 50, 2800 Lyngby.

Tidspunkt: Onsdag d. 12. juni 2024 kl 8.30–15.30.

Målgruppe

Naturfagslærere på mellemtrin og udskoling.

Kompetencemål

Når du har været på dette kursus, kan du:

  • bruge stranden som udgangspunkt for en naturundersøgelses med dine elever
  • Finde og genkende fysiske og biologiske zoner og gradienter på stranden.
  • Sikre systematik i undersøgelse af strandens levesteder.
  • Indsamle og identificere de mest almindelige arter på stranden og i vandkanten.
  • Bruge stranden og strandsten som udgangspunkt for geografi/geologi-undervisningen.

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 10 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 560 kr. pr. person.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Praktisk

Tidsrum: 08:30 - 15:30

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 10 - 20