Kursus

mobile-menu

2024.04.24. - Små dyr i vand

De små dyr i sø og å vækker altid fascination og kan føre til forundring og refleksion blandt eleverne. Derfor er de små dyr i vand et godt udgangspunkt for at arbejde med den undersøgende tilgang.

Undersøgelseskompetence står helt centralt i fælles mål i natur/teknologi. Der er udviklet masser af koncepter og didaktiske modeller, man kan tage udgangspunkt i, når man gerne vil arbejde undersøgelsesbaseret. På dette kursus tager vi udgangspunkt i bl.a. ”Mikroforsker-metoden”.

 

Rådvad Naturskole, Raadvad 50, 2800 Kgs Lyngby.

Dato: 24. april 2024, kl. 12.00 – 16.00.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i indskoling og mellemtrin som ønsker at arbejde undersøgelsesbaseret med de små dyr i sø og å med udgangspunkt i fælles undring.

Kompetencemål

At deltagerne kan gennemføre et undersøgelsesbaseret forløb om små dyr i vand, der understøtter elevernes nysgerrighed og undren. At kunne genkende og identificere de mest almindelige organismegrupper. At kunne diskutere forskellige typer tilpasninger og livscykler blandt smådyrene.

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 8 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 320 kr. pr. person.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi kommer til at være både ude og inde, så husk tøj og sko efter vejret.

Praktisk

Tidsrum: 12:00 - 16:00

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 8 - 20