Aktivitet

mobile-menu

Blomster og bestøvning

Vi undersøger den fine sammenhæng mellem blomster og insekter, lærer om hvordan blomsterne er opbygget og hvordan insekterne er tilpasset til at hente nektar og dermed bestøve bestemte blomster. Vi indsamler og observerer blomster og insekter og tilbage på Naturskolen studerer vi det indsamlede.

Mål med aktiviteten

Eleven kan:

  • tegne en blomst med frugtknude, støvfang og støvdrager.
  • kende forskel på pollen og nektar.
  • forklare hvorfor planter har blomster og hvorfor insekterne er vigtige for planterne
  • sortere blomster efter hvem der bestøver dem.
  • forklare hvordan dyr og blomster er tilpasset hinanden.
  • bruge opslagsbøger og luppe af forskellig slags.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:30

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 3. klasse, 4. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi