Aktivitet

mobile-menu

Bøllemosen - naturundersøgelser

Bøllemosen er et enestående og fascinerende naturområde, hvor sammenhængene mellem organismer og miljø kommer meget tydeligt til udtryk. Eleverne laver en integreret naturundersøgelse, med fokus på dyrenes tilpasninger til livet i det brune, sure og iltfattige vand. Afhængig af klassetrin måler vi også forskellige fysiske og vandkemiske parametre så som lys, temperatur, ilt, surhedsgrad, kalk, ledningsevne og næringsstoffer. Lokaliteten er fremragende til samarbejde mellem de tre naturfag.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne oplever at iagttage og måle variable i naturen, som har direkte betydning for det lokale liv.
  • At eleverne får en forståelse af sammenhængene mellem arter og miljø.
  • At eleverne opdager et enestående og sårbart stykke natur i vores lokalområde, og får indblik i særlige tilpasninger, biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Aktiviteterne, fysisk-kemiske målinger og arbejdet med den økologiske kompleksitet tilpasses aldersgruppen.

Bemærk

Mødested ved Skodsborg St. med mindre andet aftales.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Skodsborg St.

Klassetrin: 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi, Biologi, Fysik/kemi, Geografi