Aktivitet

mobile-menu

Dammens forunderlige verden

Et vandhul er en verden for sig. Den rolige overflade giver ikke umiddelbart mistanke om det barske og nådesløse liv, der leves under overflade. Vi fanger smådyr og studerer dyrenes levevis i dammen. Dyrene er forskelligt tilpasset til at få ilt, de gennemgår utrolige forvandlinger, og de har alle deres plads i dammens fødekæder.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne lærer at fange og håndtere dammens smådyr på en ordentlig måde.
  • At de oplever diversiteten i arter og arternes forskellige levevis en lille afgrænset verden.
  • At dyrenes tilpasninger til respiration (ilt-optag) er forskellige og kan observeres.
  • At alle organismerne har deres plads i dammens fødenet, og at rækkefølgen i fødekæden kan bestemmes.

Bemærk

Husk gummistøvler!

Aktiviteten tager udgangspunkt i Svanekæret i Dyrehaven eller i Ebberød Dam eller Svends Dam i Rude Skov. Vi mødes på Naturskolen hvis ikke andet er aftalt.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:30

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 3. klasse, 4. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi