Aktivitet

mobile-menu

Fødekæder og kredsløb i skoven

Hvem spiser hvem i skoven, og hvordan hænger en fødekæde sammen? Hvorfor lever der ikke de samme dyr og planter alle steder og hvilken betydning har udryddelse af arter i naturen for fødekæder og fødenet? Gennem oplæg og aktiviteter som indsamling, sortering og modellering arbejder eleverne praktisk med ovenstående spørgsmål.

Mål med aktiviteten

  • Eleven kan anvende fagbegreber til at fortælle om fødekæder
  • Eleven kan indsamle smådyr i skoven og sortere dem efter deres plads i fødekæden
  • Eleven kan lave en model af en fødekæde (+ evt. et fødenet) ved hjælp af nogle af de indfangede dyr samt evt naturskolens udstoppede dyr

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:45

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 3. klasse, 4. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi