Aktivitet

mobile-menu

Hjorteopbrækning

I jagtsæsonen er der mulighed for at se en nyskudt hjort blive gjort klar til vildthandleren - det, der kaldes opbrækning. Vi starter på naturskolen med at lære om de fire hjortearter i Danmark og om hjortenes levevis og tilpasninger. Eleverne lærer hjortens organer at kende gennem modellering inden vi går ud i Dyrehaven og åbner den døde hjort og kigger på organerne i virkeligheden. Vi bruger hjorten som model på hvordan der ser ud inden i os mennesker. Tilbage på naturskolen smager vi på hjortekød og snakker om dyreetik og produktion af kød. Vi runder af med en historie om Dyrehaven og parforcejagten, der nu er blevet UNESCO Verdensarv. 

Mål med aktiviteten

Eleverne kan

  • kende de fire almindelige hjortearter vi har i Danmark.
  • fortælle om hjortens årscyklus.
  • fortælle om hjortens tilpasning til livet som planteæder i skoven.
  • samtale om hjortebestandens påvirkning af naturen i Dyrehaven.
  • genkende de forskellige organer i hjorten og kender deres funktion.
  • indgå i samtale om dyreetik og produktion af (hjorte-) kød i Danmark.

Før og efter besøget

Tal med eleverne om, hvad der skal foregå på turen. Eleverne ser ikke hjorten blive skudt. 

Bemærk

Det er vigtigt eleverne er klædt varmt på. Under selve opbrækningen skal de stå stille og lytte udendørs i en times tid.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi