Aktivitet

mobile-menu

Sten ved stranden - sortering og oprindelse

Stenene på stranden gemmer på mange spændende historier om istider, vulkaner og kontinenter i drift. Vi kigger nærmere på stenene og på, hvad der adskiller dem fra hinanden og øver os i at sortere dem - først efter egne kriterier og dernæst prøver vi, om vi kan sortere dem som geologerne gør. Vi starter med at få på plads, hvad en sten egentlig er for en størrelse. Eleverne introduceres til de relevante fagbegreber og prøver derefter i grupper at undersøge og sortere sten på stranden efter egne kriterier. Opsamlingen kobler elevernes egne sorteringskriterier til geologernes og lærer eleverne om de forskellige grupper af sten (magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter). Efterfølgende prøver vi at finde frem til hvor stenene kommer fra og hvordan de er kommet hertil. Dagen rundes af med en lille leg.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne bliver trænet i at iagttage forskelle og ligheder ved stenene og lærer at sortere og navngive forskellige sten ud fra enkle kriterier såsom form, farve og tekstur på materialerne.
  • At eleverne lærer at kende levende fra ikke levende materialer (fossiler vs uorganiske sten).
  • At eleverne lærer hvor stenene kommer fra.

Bemærk

Vi mødes på græsarealet ved Strandmøllekroen.
Husk varmt tøj uanset årstid - vinden er kold ved vandet!

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Strandmøllen

Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi