Aktivitet

mobile-menu

Indskoling / SFO dage med læring og leg

Vi tilbyder indskolingsklasser en almindelig læringsaktivitet på naturskolen i skoletiden forlænget med tid i SFO-regi. Det giver mulighed for et par timer til leg i naturen - måske inspireret af det, der er foregået i skoletiden. Skoledagenes indhold aftales med udgangspunkt i vores almindelige tilbud til indskolingen. Kan højst gennemføres med to klasser af gangen og højst to dage med naturvejleder. Der er ingen naturvejleder til rådighed i SFO-tiden. Kan evt. forlænges med dage, hvor I er her på egen hånd i både skole- og SFO-tid.

Mål med aktiviteten

Mål med skoleaktiviteterne: Se de enkelte indskolingsaktiviteter.
Mål med SFO-del: Børnene kan lege i naturen og kan vælge at inddrage det, de har lært i skolen den dag.

Bemærk

Aktiviteten kræver et forudgående møde af en times varighed, hvor både lærere og SFO-personale deltager. Evt. lån af udstyr og faciliteter aftales på dette møde.
Raadvad by med værksteder og tung trafik kræver, at der hele tiden er personale omkring børnene.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, SFO / SFK

Antal elever: 8 - 50

Fag: Natur/teknologi, Idræt