Udskriv
 

Fysik og matematik i vandløbet

Der er voldsomme fysiske kræfter i det hurtigtstrømmende vandløb. Vi iklæder os gummistøvler og waders og fornemmer energien, mens vi måler strømhastigheder, tværsnitsprofiler, vandføring og hældning ved hjælp af flere forskellige og sammenlignelige metoder. Hvor mange teenagefamilier kan vi forsyne med energi fra strømmen og vandføringen i Mølleåen? En god dag for samarbejde mellem fysik-, matematik- og geografilæreren.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer (kan ikke afkortes...!)

Mål:

Efter turen kan eleven:
- samarbejde omkring naturfaglige undersøgelser i naturen
- se sammenhængen mellem teori og praksis
- indsamle og vurdere egne og andres data fra undersøgelsen
- modellere sammenhænge mellem målte parametre
- forklare data fra målinger på vand i kredsløb, herunder med elektronisk dataopsamling
- beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget

Drejebog:

Vi indleder med lidt teori omkring vandløbene i det danske landskab, fysiske og matematiske begreber og brugen af dataloggere. Vi arbejder i grupper omkring vandløbet og cirkulerer i værksteder, hvor vi måler strømhastigheder med flyder, vingemåler (datalogger), fløde-opløsning (visuelt) og saltopløsning (m. datalogning). Vi måler dybdeprofiler og beregner vandføring. Vi måler vandløbets hældning vha. forbundne kars princip, og endelig vurderer vi, hvor meget husholdningsenergi vi potentielt kan hente ud af vandløbet. Vi afslutter med en kritisk sammenligning af de afprøvede metoder.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Det er en fordel hvis eleverne hjemmefra har stiftet bekendtskab med hastighedsmåling og enheder for hastighed.

At bistå eleverne i deres aktiviteter, hjælpe med beregninger, holde styr på tropperne og våde sokker. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby