Udskriv
 

Elevernes egne naturundersøgelser

Med inspiration fra en rundtur i naturen omkring Raadvad og viden om naturfaglige undersøgelsesmetoder, går elever i grupper i gang med at formulere egne hypoteser ud fra deres undren og faglige niveau.

Grupperne designer små undersøgelser ud fra deres hypoteser og gennemfører dem. Er der tid, formidles resultaterne på dagen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4½ time, evt. to dage.

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan sammen med andre gennemføre egne naturundersøgelser
Eleverne kan stille spørgsmål, der kan undersøges
Eleverne kan formulere hypoteser og opstille forventninger, der kan testes i egne undersøgelser
Eleven kan kontrollere variable
Eleven kan vælge relevant undersøgelsesmetode
Eleven kan vælge relevant udstyr
Eleven kan sammen med andre formidle indsamlede data med brug af relevante fagbegreber

Drejebog:

Efter et oplæg om undersøgelsesmetoder og udstyr, går vi på jagt efter gode spørgsmål, der kan ligge til grund for en undersøgelse i den lokale natur omkring naturskolen.
Eleverne bruger tid på at planlægge deres undersøgelse gruppevis og gennemfører den bagefter. Til slut formidler de resultater og proces for hinanden.
Hvis eleverne kommer to dage i træk, bygger de en ny undersøgelse op, der bygger på resulateterne fra gårsdagens undersøgelse.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Naturfagslæreren indgår på lige fod med naturvejlederen i vejledning af eleverne. Den anden lærer vejleder også eleverne, men blot på baggrund af det oplæg, eleverne også får. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Det er vigtigt, at naturfagslæreren er med klassen på denne aktivitet, der kræver intensiv naturfaglig vejledning fra både naturvejleder og lærere.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby