Udskriv
 

Fælles Naturfagsprøve

Naturskolerne tilbyder assistance i forbindelse med elevernes praktiske arbejde op mod den Fælles Naturfagsprøve.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Aftales

Målgruppe:

9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Aftales

Mål:

At eleverne får mulighed at medbringe undersøgelser og analyser fra den lokale natur til den Fælles Naturfagsprøve.

Drejebog:

Efter eleverne har defineret den selvvalgte problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål, kan de sammen med læreren kontakte Naturskolen og aftale et tidspunkt for naturvejlederassistance til valg af lokalitet, undersøgelser, analyser, modeller og formidling.

Eleverne foto- og videodokumenterer deres praktiske (undersøgende) arbejde (kommunikationskompetence), og tager selv digitale- og analoge data med hjem.

Udfyld og send ELEV-skemaet som I finder i linket til højre.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At sikre en godkendt problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål før I sammen kontakter Naturskolen. Vi assisterer med undersøgelser, målinger og analyser, som I af den ene eller anden årsag IKKE kan lave hjemme på skolen, og som ligger indenfor naturskolen arbejdsområde (dvs ikke radioaktive målinger, magnetisme, el-lære etc.)

Mere om aktiviteten:

Til højre finder I også en oversigt over mulige analyser og undersøgelser fordelt efter fag og fagområde. 
Booking
I kan booke vejledning hos en naturvejleder ved at skrive en mail til mail@naturskolerne.dk. Udfyldt elevskema skal medsendes.

 
Turmateriale
ELEV-skema

Skema over undersøgelser og analyser
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby