Udskriv
 

Havets fødekæder og kredsløb

Hvem spiser hvem i havet, og hvordan hænger fødekæder og fødenet sammen? Hvorfor lever alle dyr og planter ikke alle steder? Vi fanger, sorterer og identificerer de fisk og smådyr som lever i brakvandet omkring Taarbæk og dykker ned i de enkelte arters rolle i økosystemet.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne
- indsamle dyr og planter fra havet ved hjælp af forskellige redskaber og metoder
- identificere de mest almindelige organismer og henføre dem til systematiske og funktionelle grupper.
- stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne tilpasning, livsbetingelser, fødekæde og fødenet.

Drejebog:

Vi indleder med et teoretisk oplæg i havbiologilokalet på Taarbæk Skole. Eleverne introduceres til fangstredskaber og metoder, hvorefter vi går til jollehavnen og indsamler organismer fra havet, så vi får så stor en diversitet som muligt. Udvalgte organismer tages med retur til havbiologilokalet, hvor eleverne arbejder med fokusdyr, som placeres i fødekæder og fødenet i forhold til deres tilpasninger til livet i havet. Havets miljø og ressourcer diskuteres i forhold til bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå elever og naturvejlederen i undervisningen, i det praktiske arbejde ved vandet og i øvelserne i laboratoriet.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten er målrettet 5.-6. klasse.
Bemærk, at vores havbiologiaktiviteter for 1.-2., 3.-4., 8.-9. klasserne har andre læringsmål og indhold. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Vi mødes i havbiologilokalet i kælderen på Taarbæk Skole. Mulighed for indgang via havnen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby