Udskriv
 

Evolution - Darwin og arternes oprindelse

Få en introduktion til abstrakte begreber som evolution, tilpasning, mutation og artsdannelse, ved hjælp af en masse praktiske eksempler. Vi studerer bl.a. evolutionen ved at undersøge tilpasninger hos dyrene i vand, og vi laver aktiviteter som illustrerer mekanismerne i selektion. Ligesom Darwin klassificerer vi arterne (os selv eller vores sko) ud fra lighedskriterier som kan illustrere slægtskab.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

Efter turen har eleverne fået et kendskab til Darwin og evolutionsteorierne. Eleverne kan undersøge organismernes systematiske tilhørsforhold og modellere en klassifikation af dyr/objekter. Eleverne kan forklare organismernes tilpasninger i forhold til deres levevilkår og perspektivere i forhold til fremtidige miljøforandringer.

Drejebog:

Turen indledes med et fagligt oplæg, et antal værksteder, som alle elever i grupper kommer igennem, samt en opsamling og perspektivering.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: At passe et eller flere værksteder, samt at assistere de grupper, der har brug for fastholdelse af dialogen, omkring udfordringerne.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak f.eks. med eleverne om de dyr, de kender, og hvor de stammer fra. Mind dem om deres viden om dinosauer!

Ideer til undervisningsforløb: Skolens egen samling af udstoppede dyr mm. kan komme til hjælp. Et besøg enten i Zoologisk Have eller Zoologisk Museum kan også være med til at understøtte pointerne. Eleverne kan arbejde med deres egen dyregruppe og fremlægge for resten af klassen.

Ideer til litteratur/materialer: Evolution. En bog om livets udvikling på jorden. Af Steven Webster Carlsen, 2001.
Ind i biologien. Grundbog og arbejdsbog 8. klasse. Af Arne Bjerrum m.fl. Alinea, 1997.
Biologisk Forskning, Evolution og samspil A og B. Zoologisk Museum og Gyldendal, 1973.
Den levende verden. Grundbog A. 5-6. klasse. Kim Conrad Petersen m. fl. Gyldendal, 1996.
Evolution. Ind i biologien. Af Arne Bjerrum m.fl. Alinea, 2004.
Levende fossiler. Utrolige verden. Af Stella Stillwell og Helen Ward. Åløkke, 1991.
Darwin og udviklingslæren. Af Steve Parker. Klematis, 1992.
Inspirationshæfte til lærere i grundskolen. Dansk Naturvidenskabsvestival, 2004.
Livets opståen og udvikling. Af Poul Hansen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby