Udskriv
 

Guldsmede

Guldsmedene er smukke og dybt fascinerende. De hører til blandt de hurtigste og mest akrobatiske flyvere blandt insekterne. Men inden vi ser dem flyve med vinger over dammen, har de levet i flere år som nymfer under vandet. Hvordan foregår forvandlingen fra nymfe til voksen? Hvordan lever nymferne under vandet? Hvad spiser de, og hvordan undgår de selv at blive spist? Med fangstgrej og lup går vi helt tæt på guldsmedenes forunderlige liv og undersøger deres tilpasninger, bevægelser og levesteder.
Om aktiviteten

Sted:

Bøndernes Hegn

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At eleven stifter bekendtskab med guldsmedene som type-organisme for insekternes udvikling og forvandling.
At eleven får lavet egentlige observationer og får skærpet sine iagttagelsesevner på de fangede organismer.
At eleven får en tidlig forståelse for biologisk mangfoldighed og den enkelte organismes rolle i naturens kredsløb.

Drejebog:

Vi mødes ved aftalte lokalitet, hvor naturvejlederen introducerer til dagens læringsaktivitet. Naturvejlederen introducerer til guldsmedenes/insekternes liv, og til grej og metode. Eleverne inddeles i mindre grupper som tager udgangspunkt i forskellige teoretiske og praktiske opgaver. Der organiseres en fælles faglig opsamling før frokost.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At støtte eleverne i arbejdet med såvel praktiske som teoretiske opgaver, samt selvfølgelig hjælpe naturvejlederen med out-door-classroom management.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten i Bøndernes Hegn er et tilbud særligt rettet mod Gentofteskoler langs Farum S-linjen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Lokalitet
Læringsaktiviteten udbydes i Bøndernes Hegn ca. 800 meter fra Skovbrynet Station.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby