Udskriv
 

Biodiversitet - hvem, hvad, hvor og hvorfor?

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Dyrehaven og på kloden? Året 2020 er internationalt biodiversitetsår bl.a. fordi klodens børn skal kende til biodiversitet og bæredygtighed som en del af verdensmålene.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Målet er at børnene får en oplevelse af skovens biologiske mangfoldighed, identificerer og lærer almindelige arter at kende, og får en forståelse for trusler mod-, og forudsætninger for biologisk mangfoldighed.

Drejebog:

Vi begynder med et teoretisk oplæg om emnet, hvor vi i fællesskab byder ind på definitioner og begreber samt introduceres til feltarbejdet. Derefter deler vi os i grupper og bevæger os ud i skoven, hvor vi registrerer arterne inden for forskellige organismegrupper. Vi samler resultaterne og diskuterer/fremlægger observationerne for hinanden i laboratoriet. Hvad betyder mangfoldigheden for os i den danske natur, og hvad betyder mangfoldigheden i den fjerne omverden (arktis og troperne)? Menneskets samspil med naturen diskuteres i lyset af bæredygtighed.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med at tage prøver og at lave 5 gode arbejdshold.

Mere om aktiviteten:

Det er en stor fordel, hvis eleverne kender til dyr og planters levevis, og hvis de ved lidt om forskellene på troper, tempererede og arktiske områder.

Turen passer fint ind i et forløb om økologi og naturværdier.
 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby