Udskriv
 

Fugle

Fuglene er nok de dyr, vi oftest møder i det danske landskab. De er aktive på alle årstider og fascinerende at følge. På Naturskolen kommer vi helt tæt på fuglene, både ved foderbrættet, med kikkert og med stereolup. Vi arbejder i værksteder i og omkring Naturskolen, hvor vi lærer at kende forskel på fuglene, lærer fuglestemmer og arbejder med fjer og uglegylp. På en vinterdag kan eleverne som regel observere mere end 30 forskellige arter fra have, skov og dam.

Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At eleverne lærer at skelne nogle af de danske fugle fra hinanden ved hjælp af forskellige kendetegn.
At eleverne får indblik i hvordan man kan kende forskel på nogle af de mest almindelige fuglestemmer.
At eleverne lærer at bruge kikkerter til at kigge på fugle.
At eleverne lærer at bruge stereolupper til at undersøge fjer og uglegylp.

Drejebog:

Vi starter med et oplæg, hvor vi sammen arbejder os frem til hvad der kendetegner fuglene i forhold til andre dyr. Vi snakker om fuglenes udviklingshistorie, systematik og tilpasning til levevis. Herefter arbejder eleverne i forskellige værksteder med at studere fuglene og deres individuelle kendetegn, stemmer, fjer med mere.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Lærerne står for hver deres værksted, efter instruktion fra Naturskolen.

Mere om aktiviteten:

Et forløb om fugle kan komme vidt omkring i fagrækken!
Ideer til undervisningsforløb: Der er mange muligheder. F.eks. er det oplagt at lægge fugleturen ind i et emne om flyvning. Andre relevante berøringsflader er kamuflage, dyrs måde at orientere sig på, evolution, tilpasninger, årstider og vinter-biologi. Det er selvfølgelig også oplagt at bygge redekasser, lave foderbolde o.l. med henblik på observation af fugle i skolen eller hjemme.
 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby