Udskriv
 

Hjorteopbrækning

I jagtsæsonen er der mulighed for at se en nyskudt hjort blive gjort klar til vildthandleren - det, der kaldes opbrækning. Forløbet kan, afhængig af klassetrin, perspektiveres med emner som f.eks. kroppens opbygning og funktion hos hjorte kontra mennesker samt dyrevelfærd, husdyretik eller jagt.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan kende de fire almindelige hjortearter vi har i Danmark .
Eleverne kan fortælle om hjortens årscyklus.
Eleverne kan fortælle om hjortens tilpasning til livet som planteæder i skoven.
Eleverne kan samtale om hjorteholdets påvirkning af naturen i Dyrehaven.
Eleverne kan genkende de forskellige organer i hjorten og kender deres funktion.
Eleverne kan indgå i samtale om dyreetik og produktion af hjortekød i Dyrehaven.

Drejebog:

Vi begynder med en introduktion til de forskellige hjortearter, der lever i Dyrehaven samt deres årscyklus. Vi kommer også ind på, hvordan bortskydningen i Dyrehaven foregår. Eleverne arbejder med en model af hjortenes fordøjelsessystem, så de er forberedte på hvad vi finder i hjorten, når vi renser den. Herefter går vi ud og ser selve opbrækningen. Under opbrækningen fortæller vi om alle organernes placering og funktion, ligesom de 4 drøvtyggermaver undersøges nærmere. Det er naturvejlederen, der udfører opbrækningen, men eleverne får lov til at undersøge/røre ved de organer, der tages ud. Efter opbrækningen kigger vi efter levende hjorte med kikkerter, inden turen går tilbage til naturskolen og madpakkerne (og måske en smagsprøve på hjortebøf).

Opgaver for lærere og pædagoger:

Sørge for at holde eleverne til under opbrækningen, hvor naturvejlederen er meget koncentreret om hjorten. Sørge for at forberede og/eller efterbehandle turen i klassen.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak f.eks. med eleverne om, hvilke hjorte de kender. Hvilke af hjortene lever i Danmark? Hvilke i Dyrehaverne? Hvilke lever vildt i Danmark? Eller lad dem i grupper sætte sig ind i en hjorteart og præsentere den for de andre. Forberedelsen kan også være en snak om menneskets anatomi eller om jagt i Danmark. Hvad skal der f.eks. til for at man må gå på jagt i Danmark?

Ideer til undervisningsforløb: Man kan lave et forløb om hjorte, hvor I tager ud og ser hjortene i brunst på egen hånd inden opbrækningsturen (se under aktiviteten Hjortenes brunst og parring). Det er også muligt at lave et anatomiforløb, et "fra jord til bord"-forløb, et husdyrforløb eller et jagtforløb.
 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Læringsaktiviteten gennemføres kun i Raadvad.
 
Husk
Tal med eleverne om, hvad der skal foregå på turen. Desuden er det vigtigt at sige, at eleverne skal have varmt tøj på. Under selve opbrækningen skal de stå stille og lytte udendørs i en times tid.
 
Turmateriale
I kan læse mere om jagt på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/
På skoven i skolen ligger forskellige materialer om hjorte, søg blot på hjorte i søgefeltet: http://www.skoven-i-skolen.dk/
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby