FAQ

Hvem kan bruge Naturskolerne?
Lån af lokaler


Ja, det er muligt at låne lokaler, hvis man holder faglige arrangementer i foreningsregi eller er tilknyttet en af de tre kommuner, der driver Naturskolerne.  Vi lejer Ellehuset i Raadvad ud for normalt 275 kr pr time ex. moms. Der skal betales for mindst 3 timer. Naturarrangementer for lokale klasser, ved forældregrupper og lignende dog 550 kr for 3 timer. Der tegnes en kontrakt med Naturskolerne og det tilsendte regelsæt skal overholdes. 

Faciliteter og grej


Åbent Hus


Frivillige

Laver I guidede ture?


Andre spørgsmål?