FAQ

mobile-menu

Hvem kan bruge Naturskolerne?

Lån af lokaler


Ja, det er muligt at leje lokaler, hvis man holder faglige arrangementer i foreningsregi eller er tilknyttet en af de tre kommuner, der driver Naturskolerne. 

Det koster 300 kr. pr. time ex. moms at leje Ellehuset i Raadvad. Der skal betales for mindst 3 timer. Naturarrangementer for lokale klasser, ved forældregrupper og lignende dog 600 kr. for 3 timer. Naturskolernes øvrige lokaler lejes ikke ud.

Der tegnes en kontrakt med Naturskolerne og det tilsendte regelsæt skal overholdes. Du kan lave en aftale om lån ved at skrive til Naturskolerne senest en uge før I gerne vil låne lokalerne.


Faciliteter og grej


Åbent Hus


Laver I guidede ture?